People

Shyue Ping Ong

Shyue Ping Ong
Associate Professor
Department of NanoEngineering
9500 Gilman Drive #0448
La Jolla, CA 92093
Tel: (858)-534-2668
Email: ongsp@eng.ucsd.edu

Co-Founder and Co-President
MaterialsQM Consulting

Editor
Computational Materials Science


Shyue Ping Ong's profile on Google Scholar

View Shyue Ping Ong's profile on LinkedIn

Project Scientist


Chi Chen

Postdoctoral Associates


Swastika Banerjee

PhD

Xingyu Guo

Xingyu Guo

Weike Ye
Mahdi Amachra

Mahdi Amachra
Yiming Chen

Yiming Chen
Hui Zheng

Hui Zheng
Yunxing Zuo


Yunxing Zuo

Manas Likhit


Manas Likhit

Ji Qi

Ji Qi
Jasleen Kaur


Jasleen Kaur

Masters

Luke Inibbelli


Luke Nibbelink

Undergraduate Volunteers

Visiting Scholars

Komatsu Hideyuki


Komatsu Hideyuki

Alumni

Postdocs and Graduate Students

 • Hanmei Tang
 • Zihan Xu
 • Zhenbin Wang
 • Yuhchieh Lin
 • Chen Zheng
 • Zhuoying Zhu
 • Balachandran Radhakrishnan
 • Iek-Heng Chu
 • Zhi Deng
 • Grabriel Crane
 • Takumi Kitayama
 • Zhuoying Zhu
 • Xiangguo Li
 • Yufei Wang
 • Richard Tran

Undergraduate Volunteers

 • Sadat Nazrul
 • Sangjun Hwang
 • James Rose
 • Nicolai Ellis
 • Samuel David